Chiều 13/11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang.

Tuyen Quang phan dau thanh tinh phat trien kha vao nam 2020 - Anh 1

Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao tinh thần đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là việc ban hành, xây dựng các Đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện.

Về nhiệm vụ trọng tâm tới đây, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát các chủ trương, chính sách mới thực hiện để đánh giá, rút kinh nghiệm, đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phát huy nội lực trong nhân dân; Cải thiện môi trường đầu tư , thu hút các thành phần kinh tế, phấn đấu xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2020.