Đó là mục tiêu Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đưa ra cho nhiệm kỳ tới tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra ngày 9-11.

Tuyen Quang phan dau giam 3% so hoi vien phu nu ngheo/nam - Anh 1

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang phấn đấu có hơn 90% số cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", gắn với thực hiện cuộc vận động rèn luyện bốn phẩm chất đạo đức phụ nữ. Hằng năm, mỗi chi hội giúp thêm được hai gia đình hội viên trở lên đạt tiêu chí "5 không, 5 sạch"; mỗi cơ sở Hội hỗ trợ xây dựng được từ một đến hai công trình theo mô hình "Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng"; 100% số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ; tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm 3%/năm; mỗi cơ sở Hội xây dựng được ít nhất một mô hình làm kinh tế giỏi...