Cụ thể, tổng số đơn vị tham gia mô hình Trường học mới là 6 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS với 12 lớp và 420 học sinh.

Tuyen Quang: Luu y trien khai mo hinh Truong hoc moi voi lop 6 - Anh 1

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức lớp học, bố trí giáo viên giảng dạy, tổ chức hoạt động dạy học và quản lí hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT.

Trong đó lưu ý: Về việc xây dựng phân phối chương trình (PPCT): Tổ/Nhóm chuyên môn phân công giáo viên chủ động xây dựng PPCT trên cơ sở PPCT của Bộ GD&ĐT, trình hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện; có thể bố trí các tiết dự phòng để ôn tập chương hoặc kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức của học sinh để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy và học.

Trong quá trình thực hiện, giáo viên có thể tiếp tục điều chỉnh PPCT (nếu cần thiết); mọi điều chỉnh phải được tổ/nhóm chuyên môn thông qua và được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

Về tổ chức lớp học: Trong thời gian trước mắt các đơn vị nên duy trì tổ chức lớp học theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, khuyến khích các đơn vị từng bước cho học sinh làm quen với mô hình Hội đồng tự quản để tổ chức và quản lí các hoạt động học tập theo nhóm của đối với các nội dung, hoạt động học phù hợp.

Tổ chức hoạt động học: Tùy theo yêu cầu của từng hoạt động học để bố trí bàn ghế và hoạt động học theo nhóm, cặp, cá nhân hoặc cả lớp cho phù hợp; không nên bố trí bàn ghế cố định theo nhóm.

Về trang trí lớp học: Khuyến khích các đơn vị hướng dẫn học sinh tự trang trí lớp học đảm bảo thẩm mĩ, thân thiện và hiệu quả cho các hoạt động học tập của học sinh (có thể phát động cuộc thi trang trí lớp học thân thiện để khuyến khích học sinh tham gia).

Về tổ chức hoạt động dạy học: Thực hiện dạy học bắt buộc trên lớp đối với 3 hoạt động: Khởi động, Hình thành kiến thức và Luyện tập. Đối với hoạt động Vận dụng và Tìm tòi mở rộng: Giáo viên có thể điều chỉnh nội dung, yêu cầu của các hoạt động này phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của học sinh để khuyến khích học sinh tự học, mở rộng kiến thức ở nhà.

Về bài soạn: Giáo viên phải chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Bài soạn được ghi vào Sổ tay lên lớp của giáo viên và có phần trống để giáo viên ghi chép, bổ sung các nội dung cần thiế…

Bài soạn của giáo viên được xây dựng theo từng hoạt động học, trong đó, mỗi hoạt động học phải nêu rõ 4 nội dung: mục đích, phương thức, phương tiện dạy học và sản phẩm cần đạt đối với học sinh.

Căn cứ tình hình thực tế về năng lực của học sinh, các đơn vị có thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho các lớp học theo mô hình trường học mới theo công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học 2 bổi/ngày đối với các trường trung học.