Từ hơn 1 tháng qua, người dân Tuyên Quang và du khách đổ xô về chùa Hang (huyện Yên Sơn) để thờ cúng rắn thần.