Trong 9 tháng đầu năm 2016, tỉnh Tuyên Quang vận động, tiếp nhận ủng hộ quỹ Vì người nghèo” được trên 3,2 tỷ đồng.

Tuyen Quang: 9 thang, van dong tren 3,2 ty dong quy Vi nguoi ngheo - Anh 1

nguồn quỹ của năm 2016 và nguồn quỹ còn dư, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã xét hỗ trợ cho 1.763 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 8,1 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 255 hộ nghèo và hộ gia đình chính sách với số tiền trên 7,3 tỷ đồng, hỗ trợ khó khăn cho 1.498 hộ với tổng số tiền 749 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 10 hộ nghèo tại xã Côn Lôn (Na Hang) tổng số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn quỹ đã trợ giúp người nghèo chữa bệnh, giúp cho con em hộ nghèo đi học, trợ giúp khó khăn cứu đói khi giáp hạt… cho hàng chục nghìn lượt người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

PV