(NLĐ) - UBND và Phòng Giáo dục quận 5-TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2008-2009. Theo đó, hệ mầm non sẽ nhận 4.134 học sinh (HS). Kế hoạch cụ thể: Họa mi 1, Họa mi 3 và Sơn Ca ưu tiên nhận HS quận 5, nếu chưa đủ chỉ tiêu sẽ nhận thêm diện khác.