(HNM) - Ngày 16-4, Thành đoàn Hà Nội tổng kết Tháng thanh niên 2013 và tuyên dương 29 mô hình, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Thủ đô hành động vì văn minh đô thị", "Ứng xử văn hóa, hành động văn minh", trong Tháng thanh niên 2013, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Thủ đô đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên xung kích, tình nguyện bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự ATGT; đồng thời, củng cố sinh hoạt chi đoàn khu dân cư, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi… Toàn đoàn đã quyên góp, ủng hộ gần 1 tỷ đồng xây dựng 12 sân chơi cho thiếu nhi vùng ngoại thành; vận động thanh niên hiến 13.000 đơn vị máu; tổ chức 53 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 120.000 học sinh. Qua các hoạt động, đã xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, trong đó có 28 mô hình, một cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương.