A Group of 07 Companies (37 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM) tìm ứng viên đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành với thu nhập 5.000 - 10.000USD/ tháng.