Bộ vừa có công văn gửi các học viện, trường ĐH về việc giao nhiệm vụ tuyển chọn sinh viên nam tốt nghiệp ĐH đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2013.

Theo đó, sinh viên có đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, không quá 30 tuổi, tốt nghiệp ĐH và không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi nhập ngũ trong thời bình sẽ được tham gia tuyển chọn.

Sau thời gian đào tạo 4 tháng, sinh viên tốt nghiệp sĩ quan dự bị tại các trường quân sự theo chương trình quy định sẽ được phong hàm sĩ quan dự bị và được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình khi chưa có lệnh động viên. Đặc biệt, trường hợp sinh viên có nguyện vọng, đạt tiêu chuẩn và quân đội có nhu cầu sẽ được chuyển sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí cán bộ phục vụ quân đội lâu dài.

Hà Ánh