Tiêu chuẩn tuyển chọn: Có lý lịch rõ ràng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ cở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc. Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND theo quy định của Bộ trưởng Bộ CA.

Tuyen chon cong dan thuc hien nghia vu tham gia Cong an nhan dan - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Căn cứ Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28-9-1016 của Bộ CA quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 129/2015/NĐCP của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Công văn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Giám đốc CATP Đà Nẵng triển khai kế hoạch hướng dẫn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2017 và các năm tiếp theo trên địa bàn TP Đà Nẵng như sau:

Đối tượng tuyển chọn, thời gian phục vụ: Công dân nam và nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định Luật Nghĩa vụ quân sự, có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi. Số công dân đã tốt nghiệp ĐH, CĐ thì được tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Riêng năm 2017, Bộ CA quy định chỉ tuyển chọn công dân nam. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 3 năm.

Hồ sơ tuyển chọn gồm: Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ CA, có xác nhận của UBND cấp phường, xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập. Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (có chứng thực bản sao). Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên). Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ.

Năm 2017, Bộ CA duyệt phân bổ 210 chỉ tiêu, trong đó CATP 130 chỉ tiêu; CS PCCC 80 chỉ tiêu. Giám đốc CATP Đà Nẵng đã báo cáo UBND TP giao chỉ tiêu tuyển chọn năm 2017 cho 7 quận, huyện tuyển chọn công dân ở các địa bàn thuộc thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau: Hải Châu 35 chỉ tiêu, Thanh Khê 35, Hòa Vang 35, Sơn Trà 30, Liên Chiểu 25, Cẩm Lệ 25 và Ngũ Hành Sơn 25.