Tuyên bố hạt nhân được mong đợi từ lâu của CHDCND Triều Tiên sẽ nêu ra các chương trình hạt nhân của quốc gia này nhưng không đề cập tới vũ khí, nhà thương thuyết của Mỹ cho biết hôm 24/6.