(ĐTCK) Sáng nay (16/4), ĐHCĐ bất thường của CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - mã SJS) đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Từ 10h30: Các cổ đông tranh cãi về tính hợp pháp của việc tổ chức ĐHCĐ bất thường lần này của Sudico.

Bà Tú, đại diện ủy quyền của một cổ đông tên Dũng, đồng thời là vợ ông Phan Ngọc Diệp, Chủ tịch HĐQT Sudico đã tranh cãi về tính hợp pháp của việc tổ chức ĐHCĐ bất thường, cũng như tính hợp pháp của các quyết định của HĐQT trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, ông Hồ Sỹ Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà khẳng định, Tập đoàn hoàn toàn đủ căn cứ pháp lý để tổ chức ĐHCĐ bất thường lần này.

10h25: Đại hội lấy ý kiến các cổ đông thông qua ý kiến để bổ sung chương trình cuộc họp bao gồm bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. 3 người được đề cử vào thành viên HĐQT gồm ông Hồ Sỹ Hùng, Đỗ Văn Bình và ông Phạm Văn Viết; 3 thành viên Ban kiểm soát gồm ông Nguyễn Văn Phúc, ông Hoàng Minh Thuận và ông Nguyễn Ngọc Thắng.

Đại hội bắt đầu lúc 9h, với 124 đại biểu, đại diện 74,167 triệu cổ phiếu, tương đương 74,89% số cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Sau hơn 1h làm việc, Đại hội mới chỉ thông qua 2 phần là bầu Ban Chủ tọa và bầu Ban kiểm biểu.

Tiếp tục cập nhật...

Được biết, ông Phan Ngọc Diệp, Chủ tịch HĐQT Sudico đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc Tập đoàn Sông Đà bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, rút người đại diện phần vốn và yêu cầu đại hội đồng cổ đông bất thường tại Sudico là không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Sudico.

Ngày 13/4/2012, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2529/VPCP-KNTN đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tập đoàn Sông Đà xử lý nội dụng đơn phản ánh của ông Phan Ngọc Diệp theo đúng quy định của pháp luật và thông báo Văn Phòng Chính phủ biết kết quả.

Bùi Sưởng

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã