"Hồi làm vụ Năm Cam, có những hôm ban chuyên án họp đến 12h đêm. Khi ra thì thấy anh em báo chí cả trai lẫn gái rải giấy nằm la lượt chờ hỏi kết quả, thấy mà đứt ruột..." - Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, tướng Thành đã chia sẻ như vậy.