Một dự án nghiên cứu tại Volkswagen đang phát triển hệ thống chống ánh sáng điện tử bằng cách sử dụng khuôn điện tử trong tấm kính...Chi tiết...