(SGGP).- Ngày 19-9, tại TPHCM, Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Nội dung chính là vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, nâng cao nhận thức và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông; xây dựng những hình ảnh đẹp, cử chỉ, hành vi văn hóa khi tham gia giao thông; giữ gìn, bảo vệ các công trình giao thông công cộng… Trong khuôn khổ ngày hội, ngoài triển lãm ảnh về an toàn giao thông tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương 33 cảnh sát giao thông và 32 thanh niên tiêu biểu thuộc 32 tỉnh, thành phía Nam có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. T.THẢO - Đ.LÝ