Đây là tạo hình của hai diễn viên Đồng Thanh Bình và Văn Anh để quảng bá cho bộ phim mới Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z