24H.COM.VN - Mạng du học Thanhphatduhoc phối hợp cùng với các trường Trung tâm Anh ngữ, Cao Đẳng và Đại học tại Mỹ tổ chức Tuần tư vấn trực tuyến du học tại Mỹ.