(NDHMoney) Trong tuần từ 20/5-24/5, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên cả 2 sàn tuy nhiên giá trị mua ròng chỉ đạt 30,154 tỷ đồng thấp hơn tuần trước tới hơn 600 tỷ đồng.

Trong tuần qua, khối ngoại đã mua ròng 3 phiên đầu tuần và bán ròng 2 phiên cuối tuần. Tổng khối lượng mua vào đạt 37,219 triệu cổ phiếu tương đương 853,514 tỷ đồng và tổng khối lượng bán ra là 39,961 triệu cổ phiếu tương đương giá trị đạt 823,359 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 2,742 triệu cổ phiếu tuy nhiên xét về giá trị thì khối ngoại lại mua ròng 30,154 tỷ đồng. Như vậy, có thể thấy được các cổ phiếu được mua vào có giá trị cao hơn nhiều so với các cổ phiếu được bán ra.

Trên sàn HSX, tuần qua, khối ngoại mua vào tổng cộng 32,328 triệu cổ phiếu và bán ra 35,793 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào là 783,240 tỷ đồng và giá trị bán đạt 774,953 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 3,465 triệu cổ phiếu, tuy nhiên xét về giá trị thì khối ngoại đã mua ròng 8,286 tỷ đồng thấp hơn tuần trước khoảng 605,781 tỷ đồng.

Cụ thể, khối ngoại trên sàn HSX đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên trong tuần từ 23-24/5. Phiên ngày 20/5, khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất đạt 45,241 tỷ đồng và trong phiên hôm đó, chỉ số VN-Index tăng 4,67 điểm tương đương 0,96% lên 492,27 điểm. Trái lại, phiên cuối tuần, khối ngoại đã bán ròng tới 77,621 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch ngày 24/5, chỉ số VN-Index tăng 2,02 điểm, tương đương 0,41% lên 500,24 điểm.

Mã GAS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với giá trị mua ròng đạt 40,350 tỷ đồng. Tiếp sau đó là 2 mã HPG và PVD cũng được mua ròng lần lượt 29,366 tỷ đồng và 13,873 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VIC là mã bị bán ròng mạnh nhất đạt 22,192 tỷ đồng. Kế tiếp là mã VSH và CTG bị bán ròng lần lượt 20,688 tỷ đồng và 16,325 tỷ đồng.

Cũng tương tự như tràn sàn HSX thì tại sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên với khối lượng mua vào tổng cộng 4,891 triệu cổ phiếu, tương đương 70,273 tỷ đồng và bán ra 4,168 triệu cổ phiếu, tương đương 48,406 tỷ đồng. Tổng cộng khối ngoại trên sàn HNX đã mua ròng 723.028 triệu cổ phiếu tương đương giá trị mua ròng là 21,867 tỷ đồng.

Phiên ngày 20/5 cũng là phiên khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX đạt 18,619 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/5, chỉ số HNX-Index tăng 0,59 điểm, tương đương 0,98% lên 61,04 điểm. Trong khi đó, 2 phiên giao khối ngoại bán ròng trên sàn HNX đều có giá trị khoảng trên 5 tỷ đồng.

NET và PVC là 2 mã có giá trị mua ròng đều trên 10 tỷ đồng. Trong khi PET đạt 13,208 tỷ đồng thì PVC đạt 11,105 tỷ đồng. Tiếp đến là mã SHB có giá trị mua ròng đạt 7,066 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VCG và KLS bị bán ròng mạnh nhất và đều đạt trên 8 tỷ đồng. Kế tiếp là 2 mã VND và PVX cũng đều có giá trị bán ròng là hơn 2 tỷ đồng.