Quốc hội (QH) sẽ biểu quyết một loạt nghị quyết quan trọng, trong đó có kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Tuan nay Quoc hoi bieu quyet ve tai co cau - Anh 1

Trong tuần làm việc từ ngày 7 - 11.11, Quốc hội (QH) sẽ biểu quyết một loạt nghị quyết quan trọng, trong đó có kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch tài chính 5 năm (bao gồm nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020) và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Các nghị quyết khác dự kiến cũng được lấy biểu quyết là về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cũng trong tuần này, QH nghe các tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của QH, thảo luận về các dự án luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); luật Du lịch (sửa đổi); luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; luật Quy hoạch; luật Sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư và dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh VN.

QH cũng sẽ thảo luận tại hội trường và nghe các bộ trưởng giải trình về dự án luật Quản lý ngoại thương; luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Trường Sơn