(SGGP).- Theo Bộ LĐTB-XH, Tuần lễ quốc gia an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2014 sẽ được Bộ LĐTB-XH khai mạc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 16-3, mở đầu cho tuần lễ vì an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong cả nước, kéo dài đến ngày 23-3.

Năm 2013, trên cả nước đã xảy ra 6.695 vụ tai nạn lao động, làm 6.887 người bị tai nạn, trong đó có 627 người bị chết. So với những năm trước, mặc dù tổng vụ tai nạn lao động có giảm nhưng số vụ có người chết và số người chết đều tăng 10% - 21%. Trong các loại hình doanh nghiệp để xảy ra tai nạn lao động, doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm 5,1% số vụ, trong khi chiếm tỷ lệ cao là các doanh nghiệp cổ phần, công ty TNHH và doanh nghiệp nhà nước. Các lĩnh vực thường xảy ra tai nạn lao động gồm xây dựng (28,6%), khai thác khoáng sản (15,4%), sản xuất kinh doanh, cơ khí chế tạo…

Theo Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an), trong năm 2013 trên cả nước đã xảy ra gần 2.700 vụ cháy nổ, làm trên 100 người chết và gần 200 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản gần 1.700 tỷ đồng và 900ha rừng.

VĂN PHÚC