(VEN) - Năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế được Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) Trung ương chọn là địa phương đăng cai tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 (16-22/3/2014).

Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động

Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ lần thứ 16 diễn ra với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.Tuần lễ này sẽ có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, đặc biệt là sự tham gia của các nước ASEAN về ATVSLĐ. Việc tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 tại tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ hội nâng tầm hình ảnh đô thị văn hóa và du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với cả nước và quốc tế.

Theo đó, rất nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong tuần lễ này như tăng cường công tác tuyên truyền và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực trạng, thông điệp cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm lao động năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014; tổ chức các đợt thanh, kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN; tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh giỏi năm 2014”; phát động phong trào thi đua, cam kết đảm bảo ATVSLĐ-PCCN tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các cuộc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về ATVSLĐ-PCCN, có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế. Tại đây, các tỉnh cũng sẽ thông báo về các chương trình, kế hoạch ATVSLĐ sẽ triển khai từ nay đến năm 2015. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động; tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, người quản lý áp dụng hiệu quả các giải pháp về ATVSLĐ; khen thưởng và nhân rộng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh, để Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ lần thứ 16 năm 2014 thật sự thiết thực và hiệu quả, tỉnh Thừa Thiên Huế cần tăng cường công tác tuyên truyền và truyền thông để nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp và người lao động, phải làm sao để tất cả các lực lượng trong toàn xã hội cùng tham gia vào công tác ATVSLĐ-PCCN. Việc tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN cũng cần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tập trung hướng về các cơ sở, doanh nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế cho biết, rút kinh nghiệm từ các tuần lễ trước, Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 sẽ giảm bớt các hoạt động mít tinh, diễu hành, triển lãm…, thay vào đó là tăng cường các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thực hiện công tác ATVSLĐ một cách hiệu quả.

Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN là hoạt động thường niên bắt đầu từ năm 1999 đến nay, đều đặn mỗi năm một lần với quy mô năm sau lớn hơn năm trước. Trước đó, Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15 năm 2013 đã được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Kết quả, đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ-PCCN cho hơn 365.000 người lao động, thanh tra 71 doanh nghiệp tại 3 địa phương là Bắc Giang, Lạng Sơn và Thái Nguyên, qua đó đã đưa ra hơn 600 kiến nghị đối với các doanh nghiệp và tiến hành xử phạt hành chính gần 280 triệu đồng.../.

Quỳnh Nga