Tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2013” từ 11-17/11 đã diễn ra tại Cục Thuế TP.HCM và 24 Chi cục thuế quận huyện trên địa bàn thành phố.

Nắm bắt các khó khăn, vướng mắc mà người nộp thuế đang gặp phải để nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ là nội dung chính. Trong tuần lễ này, Cục Thuế thành phố tổ chức nhiều hoạt động như: hội nghị đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế tại 24 chi cục thuế quận huyện; giải đáp ý kiến người nộp thuế qua các mạng thông tin điện tử, qua hệ thống đối thoại doanh nghiệp với chính quyền thành phố, tổ chức hỗ trợ trực tiếp để trả lời ngay những câu hỏi của người nộp thuế.

Cơ quan thuế sẽ giải quyết trực tiếp và nhanh nhất những vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Nguồn: TC tài chính

Đặc biệt, năm nay Cục Thuế TP.HCM còn tổ chức chương trình tuyên truyền thuế thu nhập cá nhân trong giảng đường tại một số trường đại học trên địa bàn.

Tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2013” tập trung giải đáp kịp thời những phản ánh về khó khăn, vướng mắc, công tác thực thi công vụ của cơ quan thuế, từ đó kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết thông thoáng, đem lại quy trình thuận lợi nhất đáp ứng nguyện vọng của người nộp thuế.

Uyên Phương