Lực lượng tuần duyên Mỹ bắt một tàu ngầm tự lái đang chở theo 2.500 kg cocain ngoài khơi bờ biển Trung Mỹ trên Thái Bình Dương hồi đầu tháng 9.

Phương Thảo