Ngay sau khi 11 lãnh đạo tiên phong nhận khoán xe công, Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát ngay số lượng xe, lái xe chung và lái xe phục vụ chức danh, báo cáo về Bộ trước ngày 10-10-2016.

Từ kết quả rà soát này, Bộ sẽ xử lý theo nguyên tắc: Cắt giảm dần số lượng lái xe hiện có; sắp xếp, điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu, điều chuyển dần lái xe phục vụ chức danh riêng sang phục vụ lái xe công tác chung các cơ quan bộ hoặc bố trí làm công việc khác phù hợp. Đáng chú ý, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan trực thuộc phải kê khai rõ tên tuổi lái xe, ngày - tháng - năm sinh, biển số xe đăng ký và nhân sự đó làm việc theo biên chế hay hợp đồng lái xe... để có những phương án điều chỉnh và bố trí thích hợp.

Quyết định rà soát, sắp xếp lại số xe công và lái xe phục vụ chức danh sau khi 11 vị lãnh đạo Bộ Tài chính nhận khoán xe đã chứng tỏ quyết tâm của Bộ này trong tiết giảm ngân sách từ chủ trương khoán xe công. Theo phân tích của nhiều chuyên gia tài chính, việc khoán xe công hướng tới mục tiêu tiết giảm các khoản chi ngân sách, nhưng nếu khoán xe công mà không nhanh chóng sắp xếp, bố trí số xe và lái xe hợp lý thì ngân sách vừa phải "nuôi" xe công, vừa tốn thêm tiền khoán xe. Theo tính toán của Bộ Tài chính, kinh phí nuôi một xe công mỗi năm lên tới hơn 320 triệu đồng.

Từ câu chuyện khoán xe công của Bộ Tài chính cho thấy, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn eo hẹp, việc cắt giảm các khoản chi ngân sách, đặc biệt các khoản chi không cần thiết phải nhanh chóng thực hiện, nhằm tập trung nguồn vốn cho các dự án phát triển kinh tế và chính sách an sinh xã hội.

Ngoài việc khoán xe công, nên rà soát và thu gọn danh sách chức danh được sử dụng xe công, trừ những chức danh bắt buộc phải sử dụng nhằm bảo đảm yếu tố an ninh, an toàn. Nhiều quốc gia trên thế giới, các bộ trưởng tới công sở bằng phương tiện cá nhân và sử dụng tiền lương của mình để trang trải.

Hy vọng, việc khoán xe của Bộ Tài chính là gương để các bộ, ngành, địa phương khác thực hiện; và sau việc cắt giảm xe công, nhiều khoản chi tiêu không cần thiết cũng được cắt giảm, giúp ngân sách bớt đi gánh nặng, hướng tới mục tiêu công bằng, tiết kiệm.

Tu viec khoan xe cong - Anh 1

Thực hiện khoán xe công: Minh bạch, công bằng và giảm chi ngân sách

(HNM) - 1.500 tỷ đồng là số tiền ước tính ngân sách nhà nước (NSNN) sẽ cắt giảm được mỗi năm nếu thực hiện khoán xe công. Từ ngày 3-10-2016, 11 lãnh đạo của Bộ Tài chính đã đến công sở bằng taxi hoặc xe riêng.

Nguyên Anh