Ai đó giới thiệu người yêu cho Thiên Bình, tiếc rằng bạn lại đang thích người khác mất rồi. Xử Nữ độc thân chính thức bước vào quá trình hẹn hò với đối tượng mới quen.

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 1

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 2

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 3

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 5

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 6

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 7

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 9

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 10

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 11

Tu vi thu Sau 15/4 - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

SuMo (theo d1xz)