Bà Ngô Thị Mỹ Lệ (trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng), hỏi: Công ty (CT) chúng tôi có ký hợp đồng (HĐ) thi công với một CT tại TP Quy Nhơn (Bình Định). HĐ được Phó Giám đốc của đối tác ký. Khi ký, chúng tôi biết người này không có quyền nhưng vì tế nhị nên chúng tôi không yêu cầu cung cấp giấy ủy quyền. HĐ đang thực hiện khoảng 40% hạng mục thì có một số vấn đề phát sinh mà các bên không thống nhất. Trước thực tế đó, Giám đốc – đại diện theo pháp luật của đối tác đã đề nghị hủy HĐ vì HĐ do người ký không đúng thẩm quyền. Chúng tôi muốn biết rõ rằng, trường hợp này HĐ có được xem là vô hiệu không?

TU VAN PHAP LUAT:Hop dong do Pho Giam doc ky van co hieu luc? - Anh 1

Ths. luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng, trả lời: Bộ luật Dân dự có quy định, giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý. Ngoài ra, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao cũng đã có văn bản hướng dẫn giải quyết các trường hợp HĐ được ký kết bởi người không có thẩm quyền. Theo đó, nếu người ký HĐ không có thẩm quyền nhưng có cơ sở chứng minh người có thẩm quyền biết mà không phản đối thì giao dịch, HĐ đó vẫn có giá trị pháp lý và không bị tuyên vô hiệu. Như vậy, nếu CT của bà Lệ có các tài liệu chứng cứ chứng minh người đại diện theo pháp luật của đối tác biết HĐ này nhưng đã không phản đối thì HĐ đó không bị tuyên vô hiệu. Các tài liệu chứng cứ được đề cập có thể là biên bản làm việc, công văn giao dịch, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hóa đơn chứng từ, hồ sơ báo cáo thuế...

Chuyên mục này có sự hợp tác
của Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng
Điện thoại tư vấn: 0905102425