Ông Nguyễn Văn Công (trú TP Đà Nẵng) hỏi: Công ty (CT) chúng tôi thuê nhà của một hộ gia đình có thời hạn 5 năm. Sau khi hai bên ký hợp đồng, CT chúng tôi đã dùng hợp đồng (HĐ) thuê nhà không có công chứng (CC) để đi làm thủ tục liên quan đến hoạt động của CT. Có một vài đơn vị không chấp nhận và yêu cầu cung cấp HĐ có CC. Vậy tôi muốn hỏi HĐ thuê nhà không CC có trái với quy định pháp luật không? Việc một số đơn vị yêu cầu HĐ thuê nhà phải có CC có phù hợp không?

TU VAN PHAP LUAT:Co phai cong chung hop dong thue nha? - Anh 1

Luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng trả lời: Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 có quy định: cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải CC, chứng thực HĐ trừ trường hợp các bên có nhu cầu. Đối với các giao dịch này thì thời điểm có hiệu lực của HĐ là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của HĐ là thời điểm ký kết HĐ. Do đó, việc CT của ông Công ký HĐ thuê nhà không có CC là không trái với quy định của pháp luật. Pháp luật đã có quy định như vậy nhằm mục đích đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân cũng như doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn nhiều cơ quan, công chức vẫn còn tư duy và áp dụng theo tinh thần của Bộ luật Dân sự 2005 (tất cả các HĐ phải được CC, chứng thực) nên vẫn còn yêu cầu người dân và doanh nghiệp CC HĐ thuê nhà trong các thủ tục hình chính. Do vậy, người dân và doanh nghiệp khi gặp trường hợp như CT của ông Công, có thể vận dụng quy định trên để trao đổi với cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, có thể đề cập đến NQ số 52/NQ-CP năm 2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp và Thông báo số 63/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ đề cập đến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc CC HĐ liên quan về nhà ở và quyền sử dụng đất.

Chuyên mục này có sự hợp tác về chuyên môn
của Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng;
Điện thoại tư vấn: 0905102425