Nhóc nhà mình học, và mình cũng mua một cây Piano cũ ở trên Hào Nam, những nhà có uy tín là Tú lan và cái gì Cường đấy bạn ạ Thường mua dòng U là...

Nhóc nhà mình học, và mình cũng mua một cây Piano cũ ở trên Hào Nam, những nhà có uy tín là Tú lan và cái gì Cường đấy bạn ạ Thường mua dòng U là tốt nhất, với số tiền ấy có chỉ có thể mua Yamaha U1 thôi, U3 là tuyệt nhất. Giá của U1 dao động từ 1700$-$1900; giá của U3 dao động từ $2200-$2500. Thường thì bạn nên đi xem một loạt các cửa hàng để dạo giá, rồi nhờ một cô giáo dạy nhạc nào đó đi xem đàn, đánh thử đàn hộ, nếu được thì mình mua thôi. Lưu ý các cửa hàng đều "lại quả" cho các cô dẫn đến mua, nên thường mua đắt hơn $100, nếu bạn mặc cả trước, nhờ người thử đàn sau thì sẽ đỡ đi khoản $100 đấy đấy. Còn không thì phải mua đàn lạc dòng như appollo hay gì gì đó, rẻ hơn nhưng nếu chịu khó cũng tìm được cây ưng ý và mới đấy bạn ạ. Không xác định đi chuyên ngjieepj thì đàn lạc dòng cũng tốt mà. À, có thể ghi lại mã của đàn rồi lên mạng chẹck năm sản xuất của nó bạn ạ. CHỉ cần key words là "mã đàn Yamaha" là ra bạn ạ