Các phương tiện thông tin đại chúng đang đồng loạt đăng tải bài viết quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "Phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững".  Đây là thông điệp mà người đứng đầu Chính phủ gửi đến toàn dân trước những diễn biến bất lợi của nền kinh tế đang tăng tốc và hội nhập sâu vào kinh tế thế giới.