Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác nhận Đặng Tú Thanh, sáu tuổi là "Nghệ sĩ hát dòng nhạc cổ truyền nhỏ tuổi nhất”.