Theo quyết định mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông.

Việc chuyển đổi sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng cho mỗi giai đoạn, trong thời gian này, người dân có thể dùng song song mã vùng mới hoặc cũ.

Theo đó, giai đoạn một bắt đầu từ ngày 11/2 và kết thúc ngày 14/4/2017 gồm 13 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2 chuyển đổi mã vùng của 23 tỉnh, thành phố, thời gian tiến hành từ ngày 15/4 đến 16/6/2017 và giai đoạn 3 thời gian tiến hành chuyển đổi mã vùng từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/8/2017 chuyển đổi cho 23 tỉnh, thành phố. Riêng mã vùng 4 tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Giang vẫn giữ nguyên.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quy hoạch về kho số viễn thông từ ngày 1/3/2015. Trong quy hoạch này có lộ trình chuyển thuê bao di động từ 11 số xuống thành thuê bao 10 số và chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Việc chuyển đổi này sẽ ảnh hướng lớn nhất đến Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vì đây là nhà mạng có số thuê bao cố định lớn nhất.

Dưới đây là danh sách mã vùng chuyển đổi theo các giai đoạn:

Tu thang 2/2017 se doi ma vung dien thoai co dinh - Anh 1

Danh sách các tỉnh và thành phố thuộc đợt chuyển đổi đầu tiên

Tu thang 2/2017 se doi ma vung dien thoai co dinh - Anh 2

Danh sách các tỉnh và thành phố chuyển mã vùng đợt 2

Tu thang 2/2017 se doi ma vung dien thoai co dinh - Anh 3

Danh sách các tỉnh và thành phố chuyển mã vùng đợt 3

Xuyến Chi (T/h)