Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Sông Đà tạm dừng thu phí tại trạm thu phí hầm Đèo Ngang từ ngày mai (30/11).

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc tạm dừng thu phí tại trạm thu phí hầm Đèo Ngang sẽ chính thức được thực hiện vào lúc 00h00 ngày 30/11/2016. Nguyên nhân tạm dừng trạm thu phí Đèo Ngang (nằm giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình) là để thanh quyết toán dự án.

Theo ông Huyện, việc tạm dừng thu phí này được thực hiện theo Thông báo số 672 của Bộ Giao thông Vận tải về cuộc họp về dự án BOT xây dựng hầm đường bộ Đèo Ngang.

Tu ngay mai tam dung thu phi tai du an BOT ham Deo Ngang - Anh 1

Sẽ bắt đầu tạm dựng trạm thu phí Đèo Ngang từ 30/11/2016

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện giám sát việc dừng thu phí tại trạm thu phí hầm Đèo Ngang theo quy định; đàm phán, thương thảo ký kết phụ lục bổ sung, điều chỉnh hợp đồng dự án theo ủy quyền của Bộ Giao thông Vận tải; phối hợp với Tổng Công ty Sông Đà tính toán lại phương án tài chính, xác định thời gian thu phí của dự án và quyết toán hợp đồng dự án.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Sông Đà tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí. Đồng thời, có trách nhiệm sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí. Tổ chức trông coi, bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Sông Đà khẩn trương cử cán bộ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tính toán lại phương án tài chính (để xác định thời gian thu phí của dự án và quyết toán hợp đồng dự án.

Tổng công ty Sông Đà phải đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục để thực hiện xây dựng nâng cấp trạm thu phí theo tiêu chuẩn một dừng, không dừng theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời nộp số tiền thu thừa (nếu có) vào tài khoản do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ định.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Sông Đà tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn và báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 3/12.