Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, môtô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Tu nam 2017, se co 9 chung loai xang khong chi luu hanh - Anh 1

Theo đó, từ 01.01.2017, các chủng loại xe trên phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 từ năm 2022. Các loại xe môtô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 từ ngày 01.01.2017.

Như vậy, theo QĐ 49, từ ngày 01.01.2017, tiêu chuẩn mức khí thải cho các loại xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sẽ bao gồm: Mức 2 (đối với ôtô, xe máy đã được đưa vào sử dụng trước 01.01.2017), mức 3 (cho xe máy đưa vào sử dụng sau 01.01.2017) và mức 4 (cho xe ôtô đưa vào sử dụng sau 01.01.2017); từ ngày 01.01.2022 tiêu chuẩn mức khí thải cho các loại xe ôtô, xe môtô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sẽ bao gồm mức 2, mức 3 và mức 5.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/BKHCN-TT. Theo đó, trên thị trường có thể tồn tại 9 loại xăng không chì là: RON90-II; RON92-II; RON95-II; RON92-III; RON95-III; RON98-III; RON92-IV; RON95-IV; RON98-IV (gấp 3 lần trước đây).

Q.T