UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Giám đốc các sở, các cơ quan sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc TP và các quận, huyện khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tăng cường sử dụng xăng sinh học E5.

Theo đó, từ năm 2016, kiên quyết dừng thanh toán chi phí nhiên liệu đối với đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc TP không thực hiện việc sử dụng xăng sinh học đối với xe công. UBND TP cũng yêu cầu chủ động triển khai việc chuyển đổi từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện xe ôtô phục vụ công tác.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện sử dụng xăng E5 cho các phương tiện cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc sử dụng xăng sinh học E5.

C.L.