Tự hào, vui sướng là cảm xúc của hàng vạn người dân Quảng Ngãi cũng như nhân dân cả nước khi được chứng kiến dòng dầu đầu tiên - sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất - được bơm vào téc xe bồn.