(CATP) Hòa trong không khí tưng bừng chung của cả dân tộc, ngày 28-4-2010 tại Di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Bộ Công an, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và khánh thành Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quang cảnh buổi lễ Thay mặt ban tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Nên nêu rõ ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có vai trò đóng góp vô cùng to lớn của lực lượng CAND Việt Nam và quân dân tỉnh Tây Ninh, nơi “đóng đô” của đầu não cách mạng miền Nam trong nhiều năm. Cách nay 35 năm, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi, đất nước ta sạch bóng quân xâm lược, Tổ quốc hoàn toàn độc lập, thống nhất. Trong thắng lợi vĩ đại đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, lực lượng CAND đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí đấu tranh với các cơ quan tình báo, gián điệp, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở miền Bắc, góp phần tích cực đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước từng ngày thay đổi, kinh tế phát triển, đời sống nâng cao, các thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá ta bằng mọi phương thức, thủ đoạn. Trong tình hình đó, CAND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, với nhân dân và lập được nhiều thành tích xuất sắc, chiến công vang dội xứng đáng với truyền thống hào hùng của lực lượng, xứng đáng với lớp lớp cha anh đã đổ máu vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi là dấu son trong lòng nhân dân cả nước và dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, là một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam. Để có được những thắng lợi đó, dân tộc ta đã phải đổ biết bao xương máu, hy sinh; trong đó có sự cống hiến to lớn của lực lượng CAND, của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh. Phó thủ tướng đề nghị lực lượng CAND tiếp tục đề cao cảnh giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cũng nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, ngày 17-4, Bộ Công an đã tổ chức lễ an vị tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà bảo tàng ở di tích này.