(ANTĐ) - Em đang làm việc cho một công ty TNHH với mức lương được hưởng là 5 triệu đồng/tháng; tới tháng vừa rồi khi nhận thì lương của em chỉ còn 4 triệu đồng. Em có thắc mắc lên giám đốc thì giám đốc trả lời là vị trí của em tại thời điểm hiện nay công ty chỉ có thể trả lương với mức 4 triệu đồng mà thôi. Em thực sự rất bức xúc. Xin hỏi việc công ty giảm lương của em có trái pháp luật không?

Trả lời: Bản chất của hợp đồng nói chung là sự thỏa thuận của các bên và hợp đồng lao động cũng không nằm ngoài điều đó. Vì vậy trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, các bên có thể tự thỏa thuận với nhau về việc bổ sung, thay đổi… các nội dung đã được ký kết trong hợp đồng. Khoản 2, điều 33 - Bộ luật Lao động và Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động nêu: Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng lao động phải báo trước cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Khi đã chấp thuận thì hai bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung thủ tục thay đổi hợp đồng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn phải tuân theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì tiếp tục thực hiện hợp đồng đã giao kết hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3, điều 36 của Bộ luật Lao động. Công ty bạn có yêu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng đã ký kết mà không tiến hành thỏa thuận, không báo trước cho bạn (ít nhất là 3 ngày) và chưa có sự đồng ý của bạn mà công ty đã áp dụng mức lương mới là không đúng với quy định của pháp luật. Bạn có thể yêu cầu công ty hoàn trả đủ tiền lương 5 triệu đồng như đã ký kết trong hợp đồng. Ngoài ra bạn có thể thỏa thuận với công ty về mức lương mới hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3, điều 36 của Bộ luật Lao động. (Văn phòng luật sư Phúc Thọ - Số 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, HN)