Một buổi chiều tới lớp, mình và đứa bạn vô cùng bực bội vì kẻ nào đó đã dùng bút xóa vẽ đầy hình vết...chân chó lên mặt bàn. >> Gây ấn tượng kiểu sao >> Ước mơ đẹp