Tổng cục Hải quan vừa công bố tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 (từ ngày 01/6 đến 15/6/2013) đạt 10,35 tỷ USD, giảm 18,3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan vừa công bố tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 (từ ngày 01/6 đến 15/6/2013) đạt 10,35 tỷ USD, giảm 18,3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2013.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 đạt 112,74 tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt 55,84 tỷ USD, tăng 15,3% và nhập khẩu đạt gần 56,90 tỷ USD, tăng 15,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 có thâm hụt trị giá 1,06 tỷ USD, bằng xấp xỉ 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa kỳ 1 tháng 6 đạt mức thặng dư trị giá 111 triệu USD.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2013 đạt 5,23 tỷ USD, giảm 19% so với nửa cuối tháng 5/2013. Trong nửa đầu tháng 6/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 1,23 tỷ USD về số tuyệt đối với nhiều nhóm hàng xuất khẩu chính giảm so với nửa cuối tháng 5/2013. Kim ngạch giảm điển hình thể hiện qua một số nhóm hàng sau đây: điện thoại các loại và linh kiện giảm 271 triệu USD; hàng thủy sản giảm 92 triệu USD; giầy dép các loại giảm 72 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, và phụ tùng giảm 66 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 65 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 59 triệu USD; cà phê: giảm 56 triệu USD; hàng dệt may giảm 48 triệu USD...

Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2013 đạt 5,12 tỷ USD, giảm 17,4% so với 16 ngày cuối tháng 5/2013.

Kim ngạch nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 6/2013 giảm 1,08 tỷ USD so với nửa cuối tháng 5/2013. Trong đó, một số mặt hàng giảm mạnh như: xăng dầu các loại: giảm 214 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: giảm 119 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện: giảm 100 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: giảm 78 triệu USD; vải các loại giảm: 70 triệu USD; sắt thép các loại: giảm 62 triệu USD; chất rẻo nguyên liệu: giảm 47 triệu USD...

(PV - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 đạt 112,74 tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt 55,84 tỷ USD, tăng 15,3% và nhập khẩu đạt gần 56,90 tỷ USD, tăng 15,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 có thâm hụt trị giá 1,06 tỷ USD, bằng xấp xỉ 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa kỳ 1 tháng 6 đạt mức thặng dư trị giá 111 triệu USD.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2013 đạt 5,23 tỷ USD, giảm 19% so với nửa cuối tháng 5/2013. Trong nửa đầu tháng 6/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 1,23 tỷ USD về số tuyệt đối với nhiều nhóm hàng xuất khẩu chính giảm so với nửa cuối tháng 5/2013. Kim ngạch giảm điển hình thể hiện qua một số nhóm hàng sau đây: điện thoại các loại và linh kiện giảm 271 triệu USD; hàng thủy sản giảm 92 triệu USD; giầy dép các loại giảm 72 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, và phụ tùng giảm 66 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 65 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 59 triệu USD; cà phê: giảm 56 triệu USD; hàng dệt may giảm 48 triệu USD...

Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2013 đạt 5,12 tỷ USD, giảm 17,4% so với 16 ngày cuối tháng 5/2013.

Kim ngạch nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 6/2013 giảm 1,08 tỷ USD so với nửa cuối tháng 5/2013. Trong đó, một số mặt hàng giảm mạnh như: xăng dầu các loại: giảm 214 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: giảm 119 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện: giảm 100 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: giảm 78 triệu USD; vải các loại giảm: 70 triệu USD; sắt thép các loại: giảm 62 triệu USD; chất rẻo nguyên liệu: giảm 47 triệu USD...

(PV - tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan)