Báo Thanh tra nhận được đơn kiến nghị của các công dân: Phạm Thị Sỹ, Phạm Thị Mau và Phạm Minh Đức (là Chi hội trưởng và hội viên Chi hội Người Cao tuổi thôn Tu Lễ, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho rằng loạt bài “Khiếu kiện tại xã Kim Đường có động cơ không trong sáng” viết sai sự thật, làm mất uy tín “Hội Người cao tuổi thôn Tu Lễ” mà bà Sỹ đứng đơn đại diện.

Tu danh mat uy tin, sao do loi Bao Thanh tra? - Anh 1

Ao cạnh nghĩa trang Tu Lễ không phải ao thuộc nghĩa trang Tu Lễ

Qua nghiên cứu nội dung đơn, Báo Thanh tra thấy rằng, đơn kiến nghị không có cơ sở; nội dung loạt bài báo này phản ánh đúng sự thật khách quan, dựa trên các tài liệu có cơ sở pháp lý và gặp gỡ với các công dân, cán bộ có thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương, đảm bảo thông tin đa chiều.

Thôn Tu Lễ không có tổ chức Hội Người cao tuổi, chỉ có Chi hội Người Cao tuổi, trực thuộc Hội Người Cao tuổi xã Kim Đường.

Bà Phạm Thị Sỹ là Chi hội trưởng Chi hội Người Cao tuổi thôn Tu Lễ, trong trường hợp này, bà chưa đủ tư cách thay mặt Chi hội Người Cao tuổi thôn Tu Lễ để ký đơn đại diện gửi Báo Thanh tra khi chưa có các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Vậy mà, cũng với kiểu tự cho mình cái quyền đại diện này, bà Sỹ đã làm phức tạp tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Chúng tôi xin phân tích ở phía dưới đây:

Với nội dung của 2 bài báo (“Khiếu kiện tại xã Kim Đường có động cơ không trong sáng” số báo 72, ngày 6/9 và “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ, xúi giục khiếu kiện” số báo 76, ngày 20/9/2016), Báo Thanh tra có đầy đủ cơ sở để chứng minh cho tính chân thực, thông tin khách quan, đa chiều theo đúng tôn chỉ mục đích và các quy định pháp luật khác liên quan.

Sau khi 2 bài báo được phát hành, Thanh tra huyện Ứng Hòa và UBND xã Kim Đường đã có tổ công tác xác minh làm rõ những nội dung Báo nêu và kết quả là Báo Thanh tra nêu đúng sự thật.

Với chức năng là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, chúng tôi đã tiếp nhận thông tin về vụ việc khiếu kiện có dấu hiệu đông người và khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật, không đúng quy trình theo quy định pháp luật đang xảy ra tại xã Kim Đường. Người khẳng định nội dung trên với chúng tôi là Chánh Thanh tra Dương Đình Kháng và Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Ứng Hòa - ông Trần Quang Ngạn.

Cụ thể, chính quyền địa phương không nhận được đơn thư của các công dân thôn Tu Lễ theo quy trình tại UBND xã Kim Đường hay trụ sở tiếp dân huyện hoặc Thanh tra huyện Ứng Hòa (mà từ thông tin được đăng tải trên Báo Người Cao tuổi và Người Hà Nội). Sau này, UBND huyện mới nhận được phiếu chuyển đơn từ Báo Nhân dân. Nội dung nêu trong đơn cơ bản giống nội dung bài viết của 2 tờ báo này.

Do đây là đơn photo, được sự chỉ đạo của UBND huyện, Thanh tra huyện đã phối hợp cùng UBND xã Kim Đường làm rõ danh tính và cơ sở pháp lý của các cá nhân ký trong đơn…

UBND xã Kim Đường đã xác định có 14 người khẳng định có tham gia ký, nhưng 3/14 người thừa nhận có ký nhưng không biết nội dung đơn như thế nào, mà do người khác xúi (Hoàng Thị Dịa, Lê Thị Bê và Phạm Thị Hồng); 1/14 người khẳng định mình không biết chữ nên nhờ người ký hộ, nhưng cũng không biết ai ký tên của mình trong đơn (bà Phạm Thị Măn). Có 8 người có chữ ký trong đơn, nhưng khi được hỏi thì đều khẳng định không ký (các ông: Phạm Bá Văn, Phạm Quý Hán, Phạm Văn Luyện, Phạm Văn Khuya; các bà: Nguyễn Thị Hằng, Vũ Thị Đẩy, Phạm Thị Lờ, Phạm Thị Diện). Còn 2 người khác có chữ ký, nhưng hiện đi làm xa không có mặt ở địa phương nên chưa xác minh được.

Tại biên bản làm việc ngày 10/9/2016, các công dân Phạm Minh Đức, Phạm Thị Mau và Tạ Thị Phê đã thừa nhận ký mạo danh cho nhiều người khác. 3 công dân này cùng công dân Phạm Thị Liến, Phạm Thị Hồng (cùng được mời làm việc) đều không có hồ sơ, tài liệu gì chứng minh phần đất 2 ao giáp nghĩa trang nhân dân thôn Tu Lễ do Chi hội Người cao tuổi thôn Tu Lễ quản lý. Cũng tại biên bản này, các công dân trên khẳng định đơn này do bà Sỹ tự soạn thảo, sau đó truyền tay nhau ký.

Tại biên bản làm việc ngày 16/9/2016, bà Phạm Thị Sỹ thừa nhận mình có thảo đơn kiến nghị đòi 2 ao, đưa đến các đại biểu xin chữ ký. Sau đó, đi đánh máy lại đơn, photo chữa ký lấy được trước đó ép vào bản này, rồi đưa ông Đức, bà Mau nhân ra nhiều bản gửi đi nhiều nơi. Tuy nhiên, bà Sỹ khẳng định lá đơn mà Thanh tra huyện đang đi xác minh (do Báo Nhân dân chuyển về) không do bà soạn thảo. Tại buổi làm việc này, bà Sỹ có xuất trình cho tổ công tác một lá đơn và cho rằng, đây mới là bản bà soạn. Đối chiếu giữa lá đơn này với lá đơn do Báo Nhân dân chuyển về, tuy có khác nhau về câu từ, nhưng nội dung, bản chất là giống.

Tại biên bản làm việc ngày 27/9/2016, các công dân Nguyễn Thị Chăm, Nguyễn Thị Len và Phạm Thị Lan có khẳng định, một số cá nhân thuộc Chi hội Người Cao tuổi thôn Tu Lễ đứng ra vận động các hội viên đi kiện, yêu cầu đóng tiền cho việc đi kiện này, nhưng các công dân trên đều từ chối.

Bà Sỹ cho rằng mình đại diện cho các hội viên đi khiếu kiện, nhưng với những bằng chứng ở phần trên cho thấy chỉ có số ít hội viên đi cùng bà trong các lá đơn. Một số nhỏ hội viên khác có tên trong đơn cũng khẳng định họ bị mạo danh chữ ký, thậm chí có nhiều hội viên còn khẳng định (trong biên bản) họ bị bà Sỹ, bà Mau xúi cùng đi kiện, xúi nộp tiền và thu tiền hội viên lập quỹ đi kiện.

Nhà nước bảo hộ cho công dân các quyền dân chủ, trong có có việc được khiếu nại, tố cáo, tuy nhiên có quy định rõ ràng tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và mọi công dân phải tuân theo. Tuy nhiên, hành vi của các công dân trên trong vụ việc này rõ ràng là vi phạm các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Theo nội dung đơn (có 24 chữ ký, doBáoNhân dân chuyển về huyện), có các nội dung chính sau:

1.Nghĩa trang nhân dân thôn Tu Lễ bao gồm có cả 2 ao. Lãnh đạo thônTuLễ và UBND xã Kim Đường đã bán (cho thuê) cho một tư nhân.

2.Nghi ngờ về quyết định (Quyết định 1421 của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về việc thu hồi 2 ao) là giả mạo. Đồng thời đề nghị trả lời rõ nghi vấn này.

Trongbiên bản làm việc ngày 10/9/2016, các công dân Đức, Mau, Phê, Liến, Hồng đã thừa nhận cả 2 nội dung trên là không đúng và không có căn cứ.

Ông Nguyễn Quang Ngạn, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Ứng Hòa: Theo bản đồ địa chính 1987 và bản đồ đo đạc 2002, hai ao trên được xác định là đất ao, thùng. Phần đất nghĩa trang là ô thửa khác, không liên quan đến 2 ao này. Tất cả các phần đất này đều do UBND xã Kim Đường quản lý, không phải của thôn Tu Lễ như đơn phản ánh.

PV