Vụ bạo loạn sân Vinh đang mở ra rất nhiều vấn đề. Trách nhiệm của BTC giải, BTC sân đến đâu? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thanh Xuân, Giám đốc Sở TDTT Nam Định, Trưởng BTC sân Thiên Trường xung quanh vấn đề này?