Vấn đề từ chức ở các nước trên thế giới rất phổ biến, được xem là chuyện bình thường. Người từ chức chỉ vì một câu nói hớ, hay đạo văn, hay điều hành kém…thì sẵn sàng từ chức khi mà sự tín nhiệm của công chúng không còn, uy tín của họ giảm sút. Họ lựa chọn từ chức có thể có nhiều lý do nhưng đa số là có tính toán kỹ lưỡng trong hoạt động chính trị của mình.

Tu chuc – Mot quyet dinh dung cam - Anh 1

Ảnh minh họa (internet)

Theo nguồn tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, vừa có đơn gửi tới Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để xin từ chức Chủ tịch cũng như xin nghỉ chế độ sớm 4 năm so với quy định của Bộ luật Lao động.

Đây là tín hiệu cho thấy, xu thế từ chức sẽ phổ biến trong thời gian tới, khi mà cán bộ, công chức lãnh đạo cảm thấy không làm tròn vai trò của mình trên cương vị công tác, hoặc có thể vì lý do cá nhân đã chủ động từ chức giao lại vị trí cho người khác. Việc xin từ chức và xin nghỉ theo chế độ trước 4 năm của Trần Ngọc Thành vì lý do gì đi chăng nữa, nhưng tôi cho rằng đây là quyết định ít có tiền lệ trong thời gian qua.

Từ chức xét ở góc độ trách nhiệm, có thể nguyên nhân lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong bộ, ngành và địa phương đã để xảy ra những vi phạm, tiêu cực; hay không có năng lực lãnh đạo, sức khỏe không đảm bảo hoặc uy tín giảm sút do đời sống, sinh hoạt của cá nhân không lành mạnh... thì họ sẽ mạnh dạn từ chức để nhường cho những cá nhân khác hơn mình để lãnh đạo một bộ, ngành hay địa phương nhất định.

Việc từ chức đó là ý thức của cá nhân lãnh đạo tự xét mình không đủ khả năng tiếp tục lãnh đạo, đó là ý thức của một người lãnh đạo chân chính, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân, chủ động từ chức khi cấp trên xét thấy chưa cần thiết hoặc không đề cập đến chuyện cách chức. Có nhiều trường hợp người lãnh đạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có vi phạm, tiêu cực thì sớm muộn cũng bị cấp trên cách chức thì chẳng thà từ chức trước khi bị cách chức sẽ bảo toàn được chút "uy tín" để chuyển công tác nhằm đề bạt vào các chức vụ khác.

Nhưng từ chức xuất pháp từ mục đích gì đi nữa thì chuyện từ chức đều xuất phát từ ý thức của cá nhân. Việc không hoàn thành nhiệm vụ hay quản lý yếu kém xảy ra tiêu cực thì chuyện từ chức nó là đương nhiên. Từ chức có nhiều mặt tích cực như củng cố uy tín của tổ chức; làm trong sạch bộ máy; nâng cao năng lực quản lý của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, cần phải loại trừ những trường hợp, người từ chức với mục đích nhằm trốn tránh việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng.

Một vấn đề đặt ra là xuất phát từ chuyện từ chức thì việc bố trí quản lý cán bộ từ chức như thế nào? Có thể chuyển công tác sang cơ quan khác; hoặc khi từ chức thì xuống làm nhân viên cùng trong một cơ quan đó hay về nghỉ hưu khi từ chức mặc dù chưa đến tuổi... vấn đề này thì cũng cần phải xem xét và cần thiết phải có văn bản pháp luật điều chỉnh về trường hợp bố trí, sắp xếp công tác cán bộ sau khi từ chức.

Thiết nghĩ, việc từ chức cần được xem là chuyện đương nhiên trong lộ trình cải cách hành chính trong thời gian tới, đặc biệt là cải cách nền công vụ ở nước ta, người từ chức là người có ý thức trách nhiệm đối với nhà nước và nhân dân. Riêng việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau khi từ chức thì vấn đề cần nghiên cứu và cần thiết phải có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh vừa có tình, vừa có lý để động viên, khuyến khích việc từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra các hành vi tiêu cực hay vì một lý do nào khác của cá nhân người lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở nước ta hiện nay.

Minh Anh