(CATP) Trong 2 ngày 4 và 5-12-2007, HĐNDTP nghe báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2007 và kế hoạch phát triển năm 2008, các báo cáo thẩm tra và các đại biểu thảo luận ở tổ về các vấn đề người dân quan tâm. Trong phiên chất vấn,...