Kể từ 2g sáng ngày 19-4, các kỹ sư của CT Điệntoán truyền số liệu (VDC) khu vực III, với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia tư vấn thuộc tậpđoàn Cisco (Mỹ) và Công ty VDC sẽ bắt tay vào dự án nâng cấp mạng Internet VNN.