BizLIVE - Giá xăng RON 95 của Petrolimex sẽ tăng lên mức 26.140 đồng/lít, giá dầu diesel 0,05S sẽ tăng lên 22.820 đồng/lít.

Ảnh minh họa.

Bộ Tài Chính vừa ra thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu từ 20h tối nay (ngày 7/7/2014).

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối sẽ điều chỉnh tăng giá bán lẻ nhưng không cao hơn mức giá cơ sở theo quy định. Trong đó, giá cơ sở xăng RON 92: 26.148 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 22.824 đồng/lít; dầu hỏa: 22.953 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 18.997 đồng/kg.

Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), thì mức tăng tối đa đối với xăng Ron92 là 418 đồng/lít; dầu diesel 0,05S là 294 đồng/lít; dầu hỏa là 413 đồng/lít; dầu mazút là 137 đồng/kg.

Bộ Tài Chính cũng quyết định sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng và dầu mazút như sau:

Đối với xăng: Tăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít ở mức hiện hành lên mức 500 đồng/lít);

Đối với dầu mazút: Tiếp tục sử dụng quỹ Bình ổn giá 300 đồng/kg như hiện hành.

Ngay sau quyết định của Bộ Tài Chính, Petrolimex công bố giá xăng mới như sau: