(Toquoc)-Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trong phiên thảo luận về Báo cáo kinh tế, xã hội sáng nay cho biết, dự kiến năm 2012-2014 sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp, đảm bảo mức sống tối thiểu cho công chức, viên chức và người lao động.

Về xây dựng đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu là mức lương tối thiểu, trong đó tập trung nghiên cứu quan hệ lương tối thiểu, trung bình, tối đa; Xây dựng thang lương, bảng lương, ngạch lương, bậc lương.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Thái Bình nêu rõ:Theo đề án, chúng tôi dự kiến lộ trình từ năm 2012 đến 2014 cố gắng điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp, đáp ứng khả năng tối thiểu. Sau khi đạt được điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu thì mới tính quan hệ giữa mức lương tối thiểu, trung bình, tối đa để tránh dàn trải đến lương trung bình sau đó mới tính đến ngạch lương, thang lương, bậc lương. Tính đến yếu tố trợ cấp theo hướng đưa một số phụ cấp hiện nay vào trong lương mới để cân đối cho phù hợp.

Bộ trưởng Nội vụ cho hay, hiện cả nước có khoảng 270.000 cán bộ, công chức từ cấp trung ương đến tỉnh, huyện, cùng 233.000 cán bộ công chức xã, phường, thị trấn, cùng khoảng 700.000 cán bộ không chuyên trách của xã, phường, thị trấn, ấp, thôn.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trương Thị Mai cho biết, tiền lương đối với cán bộ, công chức, người lao động đang có vấn đề và năm tới khi cải cách tiền lương sẽ phải xem xét tổng thể./.

T.Nam