UBND tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về giờ làm việc mùa Đông áp dụng từ ngày 17/10/2016 - 15/4/2017.

Theo đó, trong thời gian này, các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện thống nhất giờ làm việc mùa Đông. Buổi sáng từ 7h30 đến 12 giờ và buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Tu 17/10/2016, cac co quan Nha nuoc lam viec theo gio mua Dong - Anh 1