Nâng mức chi tiền ăn giữa ca, tạm ứng lương cho người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước.

Tu 15/10, nhan vien cac cong ty xo so kien thiet sap co them khoan thu nhap nay nho Bo Lao dong thuong binh xa hoi - Anh 1

Theo nội dung được quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, mức chi tiền cho bữa ăn giữa ca của người lao động được nâng lên tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng (Quy định cũ tối đa không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Mức tạm ứng tiền lương cũng được tăng lên tối đa không quá 85% quỹ tiền lương kế hoạch để chi trả hàng tháng cho người lao động nhưng phải căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty.

Đồng thời, Thông tư này cũng đưa ra tiêu chí xác định đơn giá tiền lương (tùy theo yêu cầu thực tế) theo một trong các yếu tố sau:

- Tổng doanh thu;

- Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương;

- Lợi nhuận;

- Đơn vị sản phẩm;

- Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với tính chất hoạt động để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước quy định rõ hiện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong 16 ngành, lĩnh vực như:

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ; Sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp; Sản xuất, cung ứng hóa chất độc; Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đô thị; Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay có vai trò, vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh; dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; Bảo đảm hàng hải; Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; Xổ số kiến thiết;…

Một số công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước có thể kể đến như Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh,….

Thảo Nguyên

Theo Trí Thức Trẻ