KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo đó, nhà giáo có thời gian trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập đủ 5 năm (60 tháng) trở lên; nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 1/1/1994 - 31/5/2011; đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012, được hưởng trợ cấp một lần bằng tiền từ 15/10/2013. Số tiền trợ cấp bằng lương hưu hàng tháng nhân 10% và nhân với số năm được tính trợ cấp.