Ngày 1-7 tới đây, Hội đồng Tiền lương quốc gia do Chính phủ thành lập sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đây là lần đầu tiên một hội đồng tiền lương được thành lập với sự tham gia của ba bên: đại diện Chính phủ là Bộ LĐTB&XH, đại diện người lao động, đại diện giới chủ nhằm thảo luận và đưa ra những quyết sách về tiền lương.

Mức lương mới sẽ phải đảm bảo tăng theo năng suất lao động

Ảnh: T.L

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia (Hội đồng) gồm 15 thành viên, trong đó: 05 thành viên đại diện của Bộ LĐTB & XH, 05 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 05 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương.

Hội đồng có nhiệm vụ phân tích tình hình kinh tế - xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hàng năm và từng thời kỳ. Đồng thời, nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian; Tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng; Khảo sát thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài để nâng cao năng lực và hiệu quả tư vấn, khuyến nghị về tiền lương tối thiểu. Và nghiên cứu, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến chính sách tiền lương theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, từ năm 2014, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho doanh nghiệp sẽ do Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất với Chính phủ, thay vì Bộ LĐTB&XH như từ trước đến nay.

Theo Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ LĐTB&XH Tống Thị Minh, đây là cách làm mới, giúp cho việc đề ra mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho khu vực doanh nghiệp sẽ công khai, minh bạch hơn. Hội đồng có cả Tổng liên đoàn và các hiệp hội ngành nghề, để việc tính toán mức lương được sát với tình hình thực tế tại doanh nghiệp và mức sống của người lao động.

Một vấn đề cũng được sửa đổi trong lần này là cơ chế tính lương của các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước sẽ thực hiện theo Nghị định 50/2013/NĐ-CP, tức các đơn vị trên sẽ không áp dụng thang bảng lương do Bộ Lao động Thương binh Xã hội xây dựng nữa mà sẽ do các công ty tự xây dựng. Tuy vậy, mức lương phải đảm bảo tăng theo năng suất lao động và lợi nhuận, nếu cả hai yếu tố trên cùng giảm thì lương cũng phải giảm theo. Đồng thời, nếu công ty làm ăn thua lỗ, lương của người lao động sẽ được tính bình quân theo hợp đồng lao động. Cụ thể là sẽ bằng lương tối thiểu chung nhân với hệ số cấp bậc.

L.H